Přeskočit na hlavní nabídku

Poznámky 2009

Neorganizované skladiště mých poznámek. Zajímavosti, WTF, zkušenosti, návody, životní pravdy (postřehy). Formátováno pomocí Texy! (syntaxe).


New features in Windows XP Service Packs

Windows XP was released 2001–10. New features included in service packs (with respect to „normal“ user):

Service Pack 1 (released 2002–09)

Service Pack 2 (released 2004–08)

Service Pack 3 (released 2008–04)

Source: Wikipedia: Windows XP: Service Packs


Security: If it's in the news, don't worry about it

I tell people that if it's in the news, don't worry about it. The very definition of „news“ is „something that hardly ever happens.“ It's when something isn't in the news, when it's so common that it's no longer news – car crashes, domestic violence – that you should start worrying.

Source: Bruce Schneier: *Virginia Tech Lesson: Rare Risks Breed Irrational Responses*


Security: Fire someone who breaks security procedure

[Employees] know what the real risks are at work, and that they all revolve around not getting the job done. Those risks are real and tangible, and employees feel them all the time. The risks of not following security procedures are much less real. Maybe the employee will get caught, but probably not. And even if he does get caught, the penalties aren't serious.

[…]

„Fire someone who breaks security procedure, quickly and publicly,“ I suggested […]. „That'll increase security awareness faster than […] posters or lectures or newsletters.“ If the risks are real, people will get it.

Source: Bruce Schneier: *People Understand Risks . But Do Security Staff Understand People?*


Raymond Chen: How Microsoft Is Different from School

About talk
Recorded video

Notes:


Ceny Microsoft Windows

2009–12–20, Alfacomp.cz (cena e-shop, verze CZ 32bit)

  OEM GGK FPP
XP Home 1850 x x
XP Pro 2930 3620 x
Vista Home Basic 1890 2190 3770
Vista Home Premium 2270 x 4890
Vista Business 2960 3590 ???
Vista Ultimate 3430 x 6780
7 Home Premium 2220 x 4230
7 Professional 2950 x 6590
7 Ultimate 4090 x 6690

OEM verzi lze od 1. 1. 2009 získat pouze těmito způsoby (viz Pravidla licencování Windows OEM (docx, 13 kB)):

OEM licence je vázána na počítač jako celek. Při výměně/upgrade komponenty je možná reaktivace licence, výjimkou je základní deska, u té je nutné koupit novou licenci. Při výměně základní desky z důvodu jejího poškození je možné reaktivovat licenci telefonicky. Technickou podporu zajišťuje dodavatel počítače, popř. ten, kdo software nainstaloval. Zdroj: Nákup softwaru s počítačem (OEM)

GGK (Get Genuine Kit) = Legalizační verze, nepřenosná (jako OEM), ale s technickou podporou od MS (jako FPP). Další informace: Get Genuine Kit (GGK)

Krabicová verze (FPP) Windows XP Home a Professional se od 30. června 2008 neprodává.

GGWA (Get Genuine Windows Agreement) = Legalizační verze pro firmy (minimálně 5 licencí), odpovídá OEM (nepřenosná, bez podpory). Dostupná jen pro Windows 7 Professional, ale s možností downgrade na Windows Vista a Windows XP Professional. Další informace: Get Genuine Windows Agreement (GGWA)

Downgrade: U krabicové (FPP) verze lze downgrade provést jen u multilicenčních progamů (zdroj: Software v krabici). U OEM verze lze Windows Vista Business/Ultimate → Windows XP Professional (povoleno v licenčních podmínkách). Podrobnosti viz článek Co jste chtěli vědět o downgradu Vista na XP, ale báli jste se zeptat


Microsoft: Zásady poskytování technické podpory

Podnikový a vývojářský software (Windows, Office):

Hlavní fáze podpory 5 let po vydání anebo 2 roky po vydání následující (N+1) verze (platí pozdější z termínů)
Prodloužená fáze podpory 5 let po skončení hlavní fáze anebo 2 roky po vydání další následující (N+2) verze (platí pozdější z termínů)

Podpora je tedy minimálně 10 let. Rozdíl mezi hlavní a prodlouženou fází je v tabulce na níže uvedené stránce.

Zdroj: http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy

Další přehledná tabulka je v článku http://www.cdr.cz/a/24706


Funerals

Always go to other people's funerals, otherwise they won't go to yours.

Yogi Berra


Rozhovor: David Perry

David Perry, Global Director of Education, Trend Micro

http://www.zive.cz/…default.aspx


České vyhledávače na internetu naslepo

Srovnání českých internetových vyhledávačů:

http://vyhledavace.varlog.cz/


Zkušenost

Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci nechtějí do jiné chodit.

Benjamin Franklin (1706–1790)


Autorský zákon: Možnost kopie pro osobní potřebu není omezena jen na kopii z originálu (z legálně zakoupené kopie)

Datum: 31. 7. 21:18
Vložil: Bennie <bennie (zavináč) centrum (tečka) cz>

[…] bych si Vaší ctené pozornosti dovolil doporučit např. ještě usnesení Nejvyššího soudu ČR číslo 5 Tdo 234/2009 z 25.3.2009… ze kterého bych si dovolil velmi stručně citovat…

Dále považuje Nejvyšší soud za nutné uvést, že jak také vyplývá ze znění ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) autorského zákona, nelze z něj dovozovat, že se omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženiny díla pro osobní potřebu vztahuje pouze na pořízení rozmnoženiny z originálu díla nebo z jeho legálně zakoupené kopie pořizovatelem rozmnoženiny, neboť v rámci omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu nestanoví toto ustanovení nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možno rozmnoženinu díla pro osobní potřebu pořizovat. Může se tedy jednat jak o originál, tak i o rozmnoženinu díla, přičemž není bez dalšího nikterak vyloučeno, aby zdrojová rozmnoženina, ze které si zhotovitel pořídí vlastní rozmnoženinu pro osobní potřebu, byla pořízena i na základě jednání, které je v rozporu s autorským zákonem. Tato skutečnost nemůže sama o sobě, pokud autorský zákon nestanoví jinak, změnit právní povahu aktu pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu, jež je autorským právem aprobované, což samozřejmě nemá žádný vliv na vznik autorskoprávní a případně i trestní odpovědnosti za předchozí porušení autorského práva. Ustanovení § 30 autorského zákona totiž ani nestanoví podmínku .oprávněného uživatele. jak to činí autorský zákon v jiných ustanoveních, např. § 36 nebo § 66 (srovnej Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 347, 348).

Zdroj: http://www.lupa.cz/…/nazory/vse/


Buffalo buffalo…

„Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.“ is a grammatically correct sentence.

http://en.wikipedia.org/…falo_buffalo


Autorský zákon: Užití pro osobní potřebu

Zákonné podmínky:

  1. takový akt nesmí být v rozporu s běžným užitím díla
  2. nesmí jím být nepřiměřeně dotčeny zájmy autora

Stahování hudby a filmů z internetu už přitom těmto dvěma podmínkám ve většině nevyhovuje, protože lidé stahují z nelegálních zdrojů, jsou přímo závislí na protiprávním jednání jiné osoby, navíc stahují díla, která jsou oprávněně uváděna pouze v kinech a P2P sítě se tak stávají nekalým konkurentem legální distribuce.

Zdroj: http://www.filmynejsouzadarmo.cz/…-novinky-cz/


Postoj k léčení AIDS

Podle harvardské studie je bývalý prezident Jihoafrické republiky Thabo Mbeki kvůli svému postoji k léčení AIDS (česnek, citronová šťáva, červená řepa) odpovědný za 5000krát vyšší počet mrtvých než bělošská policie apartheidu.

(zdroj Respekt, prof. Peter Singer)


KONEC

Martin Trčka